kontakty  
 
   


[klikni a zväčši]
Adresa spoločnosti:


Contrax plus, s.r.o.
Jesenského 13
974 01 Banská Bystrica


Tel./Fax 00421 – 48 - 414 50 17


Fax 00421 – 48 - 472 95 55


e-mail: contrax@contrax.sk


Ing. Drahoš KONDER – konateľ spoločnosti
e-mail: drahos.konder@contrax.sk


Ing. Pavol BEDNÁR – technológia UV
e-mail: pavol.bednar@contrax.sk


Ing. Dominik BÚRY – stavebné dodávky
e-mail: dominik.bury@contrax.sk


Ing. Dušan KONDER – klimatizácie
e-mail: dusan.konder@contrax.sk


Rudolf ERNEK – elektrododávky
e-mail: rudolf.ernek@contrax.sk


Milan RUSKO – elektrododávky
e-mail: milan.rusko@contrax.sk


Erika SCHLANKOVÁ – ekonómka
e-mail: erika.schlankova@contrax.sk


Marianna LUKÁČOVÁ – skladové hospodárstvo
e-mail: mariana.lukacova@contrax.sk


Ing. Roman Šuchma – obchodná činnosť
e-mail: roman.suchma@contrax.sk
 

Copyright 2004 - CONTRAX PLUS, v.o.s.